Extra föreningsstämma onsdag 31 maj kl 18.30, se bifogad kallelse.  Extramöte 170531.pdf 
Observera! Till det extra medlemsmötet krävs skriftlig fullmakt från alla delägare i fastigheten.

Protokoll från extra medlemsmötet kommer att anslås på föreningens anslagstavlor och här Extramedlemsmöte om bryggan protokoll 31 maj 2017.pdf.

Protokoll från styrelsemöten finns nu upplagda under Samfälligheten/Styrelse/Styrelseprotokoll.

En ny styrelse valdes vid årsmötet 2017 och består av följande: Liza Eriksson, Carl Grundell, Olle Göthner, Eva Lagerqvist, Hans Jangeby och Jimmy Grönwall samt Åke Sundin och Andreas Jorg suppleanter.

Protokoll finns HÄR och på anslagstavlorna i området.