Extra föreningsstämma onsdag 31 maj kl 18.30, se bifogad kallelse.  Extramöte 170531.pdf 
Observera! Till det extra medlemsmötet krävs skriftlig fullmakt från alla delägare i fastigheten.