Protokoll från extra medlemsmötet kommer att anslås på föreningens anslagstavlor och här Extramedlemsmöte om bryggan protokoll 31 maj 2017.pdf.

Protokoll från styrelsemöten finns nu upplagda under Samfälligheten/Styrelse/Styrelseprotokoll.